Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Xuân Dục

Xã Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên
0334864121
c2xuanduc.hungyen@moet.edu.vn